Komplexiteten i teknikföretagens produktledning har ökat dramatiskt, och många uppgifter har flyttats från ledningsgruppens till produktledarens bord.

I rollen som produktledare är du idag ”vd” för din produkt eller tjänst, med hela ansvaret att både skapa och genomföra din strategi. Att förstå kunden, marknaden och konkurrensen är en självklarhet, och du ska hela tiden driva på förbättringar för att skapa, öka eller bibehålla lönsamheten. Ovanpå detta är du talespersonen som ska se till att just din produkt eller tjänst hamnar i främsta rummet genom att pusha för dess förmågor.

 

Produktledarens ”vd-roll” ställer höga krav på både kompetens, personliga förmågor och centrala egenskaper. Efter mängder med möten och samtal med många produktledare från tech-, industri- och tjänsteföretag av varierade storlekar, har vi kommit fram till att följande egenskaper är utmärkande:

Hängiven
Du brinner för att lansera och leverera fantastiska produkter. Produkter som kunderna älskar. Produkter som är lönsamma över tid för ditt företag.

Modig
Du fattar beslut under tidspress och med många okända parametrar. Du tar konsekvenserna av dina beslut och agerar som en ledare mot andra delar av din organisation.

Kunnig
Du kan ditt område. I diskussioner med utvecklingsteamet vet du vilka som är de hetaste tekniktrenderna, vad konkurrenterna gör, vilka delar av din produkt som är kärnan och vad du kan köpa in från andra företag.

Du kan ditt företag. Strategin för din produkt stödjer företagets långsiktiga mål och värderingar.

Ödmjuk
Du vet att en framgångsrik produkt kräver att många jobbar ihop med försäljning, marknadsföring, support, utveckling och drift. De olika delarna har olika driv och olika syn på vad som är viktigast. Det är ditt jobb att lyssna och förstå, fatta beslut och förklara varför den inslagna vägen är den rätta.

En produktledare behöver såklart inte vara perfekt från dag ett. Även i denna roll ges det utrymme för att lära sig nya verktyg och metoder att hantera marknadsinsikter, produktplanering, kravhantering och överlämning till utveckling. Produktledarrollen är utmärkt för de som vill utvecklas och lära sig nytt. Det finns flera nivåer inom produktledning och goda möjligheter att genom reflekterande, kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte ta steg uppåt i mognadsgraden på sitt produktledarskap.

Läs gärna mer om rollen som produktchef i vår rollbeksrivning som du kan ladda ner här

Ladda ner guide