Komplexiteten i teknikföretagens produktledning har ökat dramatiskt, och många uppgifter har flyttats från ledningsgruppens till produktledarens bord.Role of the Product Manager

I rollen som produktledare är du idag ”vd” för din produkt eller tjänst, med hela ansvaret att både skapa och genomföra din strategi. Att förstå kunden, marknaden och konkurrensen är en självklarhet, och du ska hela tiden driva på förbättringar för att skapa, öka eller bibehålla lönsamheten. Ovanpå detta är du talespersonen som ska se till att just din produkt eller tjänst hamnar i främsta rummet genom att pusha för dess förmågor.

 

Produktledarens ”vd-roll” ställer höga krav på både kompetens, personliga förmågor och centrala egenskaper. Efter mängder med möten och samtal med många produktledare från tech-, industri- och tjänsteföretag av varierade storlekar, har vi kommit fram till att följande egenskaper är utmärkande:

Hängiven
Du brinner för att lansera och leverera fantastiska produkter. Produkter som kunderna älskar. Produkter som är lönsamma över tid för ditt företag.

Modig
Du fattar beslut under tidspress och med många okända parametrar. Du tar konsekvenserna av dina beslut och agerar som en ledare mot andra delar av din organisation.

Kunnig
Du kan ditt område. I diskussioner med utvecklingsteamet vet du vilka som är de hetaste tekniktrenderna, vad konkurrenterna gör, vilka delar av din produkt som är kärnan och vad du kan köpa in från andra företag.

Du kan ditt företag. Strategin för din produkt stödjer företagets långsiktiga mål och värderingar.

Ödmjuk
Du vet att en framgångsrik produkt kräver att många jobbar ihop med försäljning, marknadsföring, support, utveckling och drift. De olika delarna har olika driv och olika syn på vad som är viktigast. Det är ditt jobb att lyssna och förstå, fatta beslut och förklara varför den inslagna vägen är den rätta.

En produktledare behöver såklart inte vara perfekt från dag ett. Även i denna roll ges det utrymme för att lära sig nya verktyg och metoder att hantera marknadsinsikter, produktplanering, kravhantering och överlämning till utveckling. Produktledarrollen är utmärkt för de som vill utvecklas och lära sig nytt. Det finns flera nivåer inom produktledning och goda möjligheter att genom reflekterande, kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte ta steg uppåt i mognadsgraden på sitt produktledarskap.

Läs gärna mer om rollen som produktchef i vår rollbeksrivning som du kan ladda ner här

Ladda ner guide


Product Management – sju verktyg för framgång

Under våren 2018 arrangerar Tolpagorni tillsammans med Edlegio kursen Product management - sju verktyg för framgång  ett program med både online och fysiska inslag. Program går såväl i Stockholm (kursstart 20 sep) som i Malmö (kursstart 23 okt).

Kursen ger dig välbeprövade metodiker och verktyg som stöttar dig i såväl produktledningsarbete som i rollen som produktchef. Vi kommer att gå igenom

- Produktledning som funktion, befattning och process
- Vilka interface en typisk produktchef har – och hur du interagerar i organisationen
- Hur du skapar insikt i marknad och teknik – på kort och lång sikt
- Så skapar du lönsamma produktstrategier som stämmer med företagets övergripande visioner och mål
- Strukturerad produktplanering och roadmapping
- Så hanterar du krav och nya produktidéer
- Planering och genomförande av framgångsrika produktlanseringar
- Hur du identifierar och kommunicerar produktvärden till marknad/målgrupp

Du läser mer om kursen och hur du anmäler dig på Edlegios  webbsida.  Hoppas i ses där. Varmt välkommen!