Produktchef versus Product Owner

I vårt dagliga arbete som konsulter inom produktledning träffar vi på många företag som befinner sig på resan från ett traditionellt projekt styrt arbetssätt till ett agilt arbetssätt. Under denna resa stöter alla på små och stora utmaningar som ger upphov till en mängd frågor. En av de återkommande frågorna vi ofta får är vad skillnaden mellan en agil ”Product Owner” och en produktchef är.

Jag har själv arbetat som både Product Owner och produktchef på ett antal företag samt i min roll som utbildare och konsult inom produktledning kommit i kontakt med en mängd olika sätt att hantera dessa två roller. För mig är det tydligt att den stora skillnaden mellan dessa roller är antalet gränssnitt man måste hantera och därmed hur tillgänglig man kan vara för utvecklingsteamen eller för en renlärig Product Owner – teamet.

Nyckeln för en framgångsrik Product Owner är att sitta på sin plats vid sitt team så många timmar som möjligt varje dag. Detta för att höra diskussionerna, kunna svara på frågor, samt ”vakta” teamet från störningar utifrån. Enligt Scrum är en Product Owner ansvarig för att prioritera teamets backlog och för att förmedla visionen till teamet. Vad är målet med vår utveckling, vilken är vår målgrupp, hur vill vi förändra våra kunders vardag etc.

Ett utvecklingsteams backlog kommer innehålla högt och lågt tex förbättringsförslag från teamet och nedbrutna krav (både system och kund). För att kunna prioritera de olika sakerna i ett teams backlog krävs därför att Product Owner har god detaljkunskap om produkten som utvecklas. Det är Product Owners jobb att hantera motstridiga krav och prioriteringskonflikter.

Medan Product Owners huvuduppgift är att vara tillgänglig för utvecklingsteamet ser bilden för en produktchef mer komplex ut. En produktchef måste också till viss mån vara tillgänglig för utvecklingsteamen eller kanske för ”sina” Product Owners beroende på hur organisationen ser ut.  Produktchefen måste dessutom ha tid för säljarna, marknadsföring, höga chefer men framförallt kunderna! Erfarenhetsmässigt är det väldigt få timmar av en produktchefs vardag som är obokade och där det är möjligt för en produktchef att sitta på sin plats och vara tillgänglig för eventuella frågor. Oftast behöver en produktchef konstant prioritera bort möten pga konflikter. Vi brukar under våra utbildningar göra en övning vi kallar ”Product Manager’s dilemma”:

Det finns inte ett rätt svar och beroende på hur situationen ser ut för produkten och företaget kan beslutet bli olika för produktchefen. Övningen belyser att produktchefens tid ofta är en flaskhals och prioriteringar krävs ständigt.

När det gäller backlogs, äger Product Owner teambacklogen men produktchefen produktbacklogen. Produktbacklogen spänner oftast över flera team.

En förenklad lista över uppgifter för en Product Owner och Produktchef från Rich Mironov:

 

Sammanfattningsvis behövs både rollerna i en agil utvecklingsmiljö dock med brasklappen att har man duktiga Product Owners kan produktledningen mer eller mindre medvetet hamna ännu närmar försäljning och marknad än tidigare.

There are many more product training at Tolpagorni

Increase your skills and toolbox in any specific area; Product marketing, Value engineering, Strategy, Product Planning or Product Owner. If you are more senior, train to master the complexity of a High Performance Product Manager.

Check all our trainings

    

About Petra Färm

Organized, Creative, Collaborative, Delivers on time, Customer focused, Business Savvy, Explorer, Data Driven, Excel, Mindmap. Really? Yes, really.

We build high-performing Product Management

Markets and technology continue to change. Stay up-to-date as a Product Manager with Tolpagorni training's.

Join in!

No thanks, we enjoy struggling!

Strengthen your business with Smart Consulting

Product managers are explorers.
We have the skills to hike the extra mile. And the courage to take on challenges. We hope to hear from you!

Contact us for free Consultation

We believe in smart consulting with hypothesis creation and executable deliverables. We know we can support your product management in creating outstanding products that grow your business!