8 framgångsfaktorer för att lyckas som produktchef

    

Produktledning är en central organisatorisk process som omfattar mer eller mindre alla delar av ett teknikintensivt bolag inom B2B. Produktchefsroll är avgörande för att säkerställa att produkterna är lönsamma över hela livscykeln. För att bli en framgångsrik produktchef behöver du bemästra många discipliner och vara en mästare på en hel del verktyg och metoder. Nedan har jag sammanställt åtta faktorer som du behöver ha koll på.

 Faktor # 1 Produktstyrning

Som produktchef måste du hålla koll på och noga bestämma var du väljer att spendera din tid. Du behöver förstå och hantera de gränssnitt du har mellan ledningen, utveckling, leveransorganisation, och beroende på livscykelstatus din produkts försäljning och marknadsföring.Product Management Framework

 

Faktor # 2 Insights

Du behöver djup insikt om vart marknaden är på väg och vad som sker i teknikutvecklingen. Hur ser företagsledningens ambitioner ut för framtiden? Vad har produkten och företaget för arv att ta hänsyn till? Allt detta behöver du ha förståelse om för att kunna definiera den rätta vägen in i framtiden.

Du behöver skapa dig en instrumentbräda för att styra din produkt till lönsamhet på kort tid..

Faktor # 3 Strategier

Om du jobbar på ett rent start-up bolag - är chansen att företagets övergripande strategi och din produktstrategi inte bara överlappar varandra, de är med andra ord identiska.

I alla andra fall är det viktigt att du skapar en specifika strategi för din produkt.

Ibland kan till och med olika delar (moduler) av lösningen även ha sin distinkta strategi. Detta kan vara applicerbart om du vill att delar av din ska vara "bäst i klassen", medan andra delar bara ska "göra jobb”.

Faktor # 4 Roadmapping

Roadmaps och produktstrategi är strategiska tillgångar för att prata Tolpagorni terminologi. Både dessa är verktyg som du kan använda när du tar de dagliga beslut som faktiskt genomföra strategin. Att skapa strategier kan vara utmanade, men det verkliga knepet är att få organisation att ta beslut i vardagen som är i linje med den strategi som är satt för din produkt. Roadmaps är ett fantastiskt kommunikationsverktyg som kan vara till stöd för att få detta att hända.

Se till att du vet hur man skapar och använder roadmaps! (Ladda ner vår Roadmap Template här)

Faktor # 5 Kravhantering

Att ha en solid grund är därför avgörande inte bara för att uppföra nya byggnader – det är lika viktigt att du har koll på din kravhanteringsprocess. Enligt en undersökning vi på Tolpagorni gjorde för ett par år sedan visade det sig att produktchefer spenderar mer än hälften av sin tid med produktplanering. Du behöver därför:

  • Förtydliga din produktarkitektur (vilken del av produkt(en) kommer att påverkas vid förändring).
  • Definiera en gemensam nomenklatur (vad är en....osv.)
  • Rikta in stegen för varje krav - från insamling till utförande

För att bli framgångsrik behöver du vet de olika metoderna för prioritering!

Faktor # 6 It’s all about Values

Värdeargumentation är grundläggande i en värld där komplexiteten i produkterna ökar kontinuerligt. Att kommunicera alla features och funktioner är ett omöjligt uppdrag.

Vi måste hitta nya sätt att kommunicera de produkter vi erbjuder. Förmedlar ni ett konsekvent budskap till kund? Vad gör din produkt till den bästa lösningen på ett givet problem? Och vilket är det faktiskt värdet som din produkt levererar? Du behöver få koll på din värdeargumentation gentemot kund. Det är centralt för att kunna öka er försäljning!

Faktor # 7 Lansering!

För att ha en chans på marknaden i dag måste du se till att ha stenhård koll på din lansering. Frågor du behöver ställa dig är; kan vi göra en lansering även om produkten inte är redo? Är alla berörda funktioner redo för en lansering? Krockar det med någon annan lanserar på bolaget?

Ibland behöver du nå ut till kunder innan du vet att de anser köpa dina produkter – annars gör någon annan det. För att kunna göra ditt budskap hört behöver du ha ett konsekvent budskap till marknaden - i alla kanaler - varje dag.

Se för guds skull till att inte lämna lanseringsplaneringen helt och hållet till marknadsavdelningen! Här hittar du en checklista för framgångsrika lanseringar.

Faktor # 8 Produktchefsrollen

Somliga kallar produktchef för "MiniCEO" av produkten.

Men som produktchef har du sällan något formella makt att ta beslut som påverkar andra avdelningar. Du behöver fundera på din ledarstil så att du kan leda, eller dirigera, sälj, utveckling och ledning utan att ha någon formell makt.

Som produktchef är du en spindel i nätet, en fåraherde som vallar fåren mot samma mål. Det är du med dina ledaregenskaper som ska se till att övertyga dina kollegor om vad som är det bästa för att skapa lönsamma produkter, nu och på sikt.

 Avslutningsvis, produktledning har blivit en riktig profession. Vi ser en tydlig trend där produktchefer byter jobb oftare och går från ett produktchefsjobb till ett annat. Det innebär att det finns speciella färdigheter och erfarenheter som du som produktchef sitter på så som att skapa insikter, definiera strategier, planera för funktioner i produkter, utvinna och kommunicerar värden – vilka är användbara för de flesta produkter och tjänster på marknaden.

Vill du lära dig mer om produktledning?

 Download Framework

Läs gärna mer om rollen som produktchef i vår rollbeksrivning som du kan ladda ner här

Ladda ner guide

 

About The Author

Erik has extensive experience in product management, business management and development. Within the software, electronics and hardware, Erik has pursued commercial success.